Dit veld staat u toe te zoeken op alle objecten in de database welke op de door u gespecificeerde afstand van uw postcode te vinden zijn.